ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ

280
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಗುರುಜೀ ನಂಬರ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450 ಈ ಶಕ್ತಿ ಶಾಲಿಯದ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನದಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಶತ್ರುಗಳು ನೀವು ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ.

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ

ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಭಾನುವಾರದ ದಿನವಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗುರುಜೀ ನಂಬರ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450 ಕಾಲಭೈರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಬರೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆ ಶಕ್ತಿಕಾಲಿಯಾದ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಓಂ ಆಘೋರ ಘೋರ ಶತ್ರು ನಾಶ ಸ್ವಹಾ. ನಂತರ ಅವರ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮೊಟ್ಟೆ ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು.

ಅವರ ಫೋಟೋ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕು. ಆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು 21 ಬಾರಿ ಪಠಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರುಜೀ ನಂಬರ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450  ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ನೀವು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮಂತ್ರ ಪಟನೆಯ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ನಂತರ ಆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀವು ಹುಣಸೆ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮೊಟ್ಟೆ ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೀವು ನೋಡಬಾರದು ಹಾಗೆ ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಶತ್ರುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವುದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ನೀವು ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ತಂತ್ರ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವ ಶತ್ರುಗಳು ನಾಶ.

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಇರಲಿ 600 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ 108 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ವಶೀಕರಣ, ದಾಂಪತ್ಯ, ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮಾನಸಿಕ, ಗೃಹ ಶಾಂತಿ, ಹಣಾಕಾಸು, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ವಿದ್ಯೆ, ಅರೋಗ್ಯ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ, ಕೋರ್ಟು ಕೇಸು, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಮಾಟಬಾಧೆ, ಶತ್ರುನಾಶ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಯೋಗ ವಶಗಳು, ಅಖಂಡ ವಶಗಳು, ಇನ್ನಿತರೇ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಹೋನ್ನತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಶತಸಿದ್ದ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9880444450

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ ( ಸಿರಸಿ ಸರ್ಕಲ್) ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450 ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಂ

ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9880444450

ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯೋಗದಿಂದ ಬಡವರು ಕೂಡ ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ

7 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ನೀವೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳು ರಾಜಯೋಗ

ಮುಂದಿನ 11 ದಿನಗಳು 7 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯೋದಯದ ಕಾಲ

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೂರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here