ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ

399
ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ
ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಗುರುಜೀ ನಂಬರ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9900804442 ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಂತ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪುರುಷ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ತಂತ್ರ. ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆದವರು ಈ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ 9900804442

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9620799909
ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9620799909

ಬಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕು, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆಯಬೇಕು. ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಮಾದರ ಕೆಳಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು. ಆ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಓಂ ನಮೋ ಕಾಮದೇವಿ ಸ್ವಹಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಬರೆದ ನಂತರ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆನೆಯಬೇಕು. ಆ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ 9900804442

ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ನಂತರ ಆ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿದಂತಹ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಗುರುಜೀ ನಂಬರ್ ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9900804442 ಮೊದಲು ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶ ಆಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಮಲ್ಲಿಗೆಯನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣವನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು.

ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿ 9900804442

ಯಾರೂ ಕಾಣದಂತಹ ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಆ ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಡಚಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಾಶ ಆಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ವಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಿರೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ.

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9620799909
ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9620799909

ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9900804442 ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಅಥವ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಇನ್ನು ಹಾತ್ತಾರು ಕಷ್ಟಗಳು ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಈ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9900804442 ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.

ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿ:

ಇಂದಿನಿಂದ 2027 ರವರೆಗೂ 5 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ

ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಗುರುಬಲ ಶುಕ್ರ ದೆಸೆ ನೀವೇ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ

ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಅದೃಷ್ಟ ಸಿಗುತ್ತೆ

ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here