ನೀನೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗೊಂಬೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ

662
ನೀನೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗೊಂಬೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ
ನೀನೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗೊಂಬೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ

ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು,  ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಸಿದ್ದಿ ಮಾಡಿದ ಆಂಜನೇಯ ಯಂತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9606655519 ನಿಮ್ಮನ್ನ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದೇ ವಶೀಕರಣದ ತಂತ್ರ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲೆ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅದರಿಂದ ವಶೀಕರಣ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಪಡದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಆಗ ನೀವು ಈ ವಶೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು.

ಇಂದಿನಿಂದ 52 ವರ್ಷಗಳು ಭರ್ಜರಿ ದುಡ್ಡಿನ ಆಗಮನ 9 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾ ರಾಜಯೋಗ
ಇಂದಿನಿಂದ 52 ವರ್ಷಗಳು ಭರ್ಜರಿ ದುಡ್ಡಿನ ಆಗಮನ 9 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾ ರಾಜಯೋಗ

ಅದು ಹೇಗೆಂದರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕಾಫಿ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಟೀ ಪುಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ಸಿದ್ದಿ ಮಾಡಿದ ಆಂಜನೇಯ ಯಂತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9606655519 ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಬಿಡಿಸಿದ ವೃತ್ತದ ಒಳಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಗೆ ಹಾಗೂ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲಕ್ಕೆ ಇರುವಂತೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. 4 ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ವೃತ್ತದ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತೆ 4 ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ವೃತ್ತದ ಹೊರಗೆ ಮೇಲೆ, ಕೆಳಗೆ ಮತ್ತು ಎಡ, ಬಲ ಎಂದು 4 ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿ ವೃತ್ತದ ಹೊರಗೆ ಓಂ ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಕು.

ವೃತ್ತದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪುರುಷನ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಪುರುಷನ ಹೆಸರು ಬರೆಯಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ತ್ರೀಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ವೃತ್ತದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಆ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಎಂಟು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಡಚಬೇಕು. ಹಾಳೆಯನ್ನು ಎಂಟು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಡಚಿದ ನಂತರ ಆ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು “ಓಂ ವಶೀಕರಣೆಃ ವಶಾ ಹೇ ವಶ್ಯಂ ಸೌಮ್ಯಮ್ ವಶ್ಯಂ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹ” ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು 3 ಬಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಮಡಚಿದ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಬೇಕು. ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದೇ ಕಾಫಿ ಪುಡಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಕಾಫಿಯನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಅವರು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಶೀಕರಣಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೆ ಆಗ ನೀವು ಈ ವಶೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಇಷ್ಟ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ಜಗಳವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಎಲ್ಲಾ ಜಗಳಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ನೀನೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗೊಂಬೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ
ನೀನೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗೊಂಬೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ

ಇವರು ಅಸ್ಸಾಂಮಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಕಾಮಕ್ಯದೇವಿ ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಚೌಡಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅಥವಾ ಜನ್ಮಜಾತಕ ಫೋಟೋ ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ, ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಿಮ್ಮವರನ್ನೂ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂತಾನ, ಸಾಲಬಾದೆ, ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಮಾಟಮಂತ್ರ ನಿವಾರಣೆ, ಸತಿ ಪತಿ ಕಲಹ, ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಕಲಹ,ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರತನ ದೋಷ, ಗಂಡನ ಪರ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸ ಬಿಡಿಸಲು, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಕುಟುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ, ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯ, ವಾಮಾಚಾರ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ ದಂತಹ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗುಪ್ತ ಕಠಿಣ ಧನ ದಾರಿದ್ಯದಂತಃ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಷ್ಟ ಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕವಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ-ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 21 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9606655519

ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿ: 

ಶ್ರೀ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ಗುಪ್ತ ಮಂತ್ರ ಇದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ

ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಬಾರಿ ಅದೃಷ್ಟ ಆರಂಭ

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕೃಪೆಯಿಂದ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ

ನೀನೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಅಳುತ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಗೊಂಬೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here