ಇನ್ನೂ ಈ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಫಲಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

524
ಇನ್ನೂ ಈ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಫಲಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ನೂ ಈ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಫಲಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರುವುದು ಸಹಜ ಆದರೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶನಿ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಉಚಿತ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ 9620569954 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಜೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿಯ ರಾಶಿ ಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶನಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಶನಿ 1 ರಾಶಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸಲು ಸುಮಾರು ಎರಡುವರೆ ವರ್ಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಶನಿಯ ಅಶುಭ ಮತ್ತು ಶುಭದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸ್ಥಳೀಯರ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಬೀಳುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನೂ ಈ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಫಲಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ನೂ ಈ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಫಲಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಶನಿಯ ಸಾಡೇಸಾತ್ ಮತ್ತು ಧ್ಯೇಯವು ತುಂಬಾ ಮಾರಕ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಜನರು ಶನಿಯ ಸಾಡೆಸಾತ್ ಗೆ ತುಂಬಾ ಭಯ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಉಚಿತ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ 9620569954 ಶನಿ ದೇವನು 2023 ಜನವರಿ 13 ರಂದು ಕುಂಭ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ 7 ವರ್ಷ ಶನಿ ಕಾಟ ಹಾಗೂ ಎರಡುವರೆ ವರ್ಷ ಶನಿ ದೆಸೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಲಿದ್ದಾರೆ. ಶನಿದೇವನು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿದೇವನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23, 2023 ರಂದು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನೇರ ನಡೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ಮೇ 2024ರ ವರೆಗೆ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ.

ನಂತರ ಶನಿಯು ಕುಂಭ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಉಚಿತ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ 9620569954 ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಶನಿಯ ಸಾಡೆಸಾತ್ ನಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಶನಿ ದೇವ ಕೋಪವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಏಳುವರೆ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಶನಿಯ ಸಡೆಸಾತ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಧನಸ್ಸು ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಸಿಗಲಿದೆ. ಜನರ ರಾಶಿ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳು ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಹಾಗೆಯೇ ಸಂಪತ್ತು ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಉಚಿತ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಫ್ರೀ ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ 9620569954 ನೀವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ದೊರಕುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸದಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರವೇಶದಿಂದ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸಾಡೆಸಾತ್ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಂಭ ಮಕರ ಮತ್ತು ಮೀನ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಶತಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದೆ.

2024 ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಹಾಗೂ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರು ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಹಲವಾರು ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಇನ್ನೂ ಈ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಫಲಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ನೂ ಈ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಫಲಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾರುತಿ ಗುರುಜೀ ರವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9620569954 ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಥವ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಅಥ್ವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲವಾದಾಗ ಇನ್ನು ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮಾರುತಿ ಗುರುಗಳು ಫೋನ್ ನಲ್ಲೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9620569954 ಈ ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿರಿ 9620569954 ಮಾರುತಿ ಗುರುಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಹಸ್ತಾದ ಫೋಟೋ WhatsApp ಮಾಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ 9620569954

ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9620569954

ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಓದಿ:

ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾಗುವ ಮುನ್ನ ಇಂತಹ ಕನಸುಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ

ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ

ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಇಂದೇ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪವಿತ್ರವಾದ 5

ಇನ್ನೂ ಈ 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಫಲಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here