ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಕಲ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

152
ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಕಲ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಕಲ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಫ್ರೀ ಗುರುಜೀ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ 9620569954 ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹತ್ವ ಇದೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಸ್ತು ತಜ್ಞರು ತುಳಸಿಯ ವಣ ಎಲೆಗಳ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಮಂಗಳಕರ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಳಸಿ ಗಿಡ ಇರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಕಲ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಕಲ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಪೂಜೆ ಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೀ ಗುರುಜೀ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ 9620569954 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ವಣ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ವಣ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರೆ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ಸಂತೋಷನಾಗುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯಕ್ಕೆ ತುಳಸಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮಂಗಳಕರ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇರುತ್ತದೆ.  ಫ್ರೀ ಗುರುಜೀ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ 9620569954 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ವಣ ಎಲೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಡಬಹುದು. ಇದು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಾಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ವಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.

ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಜೀವನ ಸುಖಕರವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಕರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರೆ ತುಳಸಿ ಗಿಡದ ವಣ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಗಂಧಲ್ವವನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ, ನಂತರ ಆ ನೀರನ್ನು ಮನೆಯ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.

ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ನಕರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೋಗಿ ಸಕರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಾಸ್ತು ದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಲಾಭಗಳು ನಿಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಹಾರಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಕಲ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ
ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಕಲ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾರುತಿ ಗುರುಜೀ ರವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9620569954 ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಥವ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಅಥ್ವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲವಾದಾಗ ಇನ್ನು ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮಾರುತಿ ಗುರುಗಳು ಫೋನ್ ನಲ್ಲೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9620569954 ಈ ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿರಿ 9620569954 ಮಾರುತಿ ಗುರುಗಳು

CALL NOW 9620569954

ಇದನ್ನು ಸಹ ಓದಿ:

ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ

ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ

ಹರಿದು ಹೋಗುವ ನೀರು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಹೋದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು

ಒಣಗಿದ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಸಕಲ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here