ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ

321
ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ
ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಫೋನ್ ನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉಚಿತ ಪರಿಹಾರ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9620569954 ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ವಶೀಕರಣ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರನ್ನ ವಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಬೇಕು.

ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ
ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ

ನಂತರ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಇನ್ನೊಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಮೇಲೆ ಅವರ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ಎರಡು ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಳು ಮೆಣಸು ಹಾಗೆಯೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಾಳಮೆಣಸನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ರಿಂ ಕಿಂ ವಶೀಕರಣ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹ ಎನ್ನುವ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಪಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು 111 ಬಾರಿ ಪಠಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚು ಫಲವನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಫೋನ್ ನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉಚಿತ ಪರಿಹಾರ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9620569954 ಆ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುದ್ದಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ನಂತರ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀವು ಯಾರನ್ನ ವಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರೋ ಅವರ ಮನೆಯ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ವಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರೋ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶವಾಗುತ್ತಾರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ

ಈ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಶ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ತಂತ್ರ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ.

ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ
ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾರುತಿ ಗುರುಜೀ ರವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9620569954 ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಥವ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಅಥ್ವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲವಾದಾಗ ಇನ್ನು ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮಾರುತಿ ಗುರುಗಳು ಫೋನ್ ನಲ್ಲೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9620569954 ಈ ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿರಿ 9620569954 ಮಾರುತಿ ಗುರುಗಳು

ಇಂದಿನಿಂದ 25 ವರ್ಷಗಳು ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಕರೆ ಮಾಡಿ 9620569954

ಇದನ್ನು ಸಹ ಓದಿ:

ಇಂದಿನಿಂದ 2045 ರವರೆಗೆ 8 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಗುರು ಬಲ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರದೆಸೆ

ಅವಳೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶ

ಇಂದಿನಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜ ಯೋಗ

ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here