ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ

402
ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ
ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ

ಫೋನ್ ನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉಚಿತ ಪರಿಹಾರ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9880444450  ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗುವ ಸಂಭವಿರುತ್ತದೆ. ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಗಮನದಿಂದ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯು ಹಾಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರ ಜೊತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ
ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ ಸಹ ವಿಚ್ಛೇದನಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವನವು ನಮಗೆ ನಶ್ವರವೆನಿಸುತ್ತದೆ.  ಫೋನ್ ನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉಚಿತ ಪರಿಹಾರ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9880444450  ಅಂತಹ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ತೋಚುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲು ಹಣವನ್ನು ಸುರಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ನಮ್ಮವರ ಜೊತೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನಂತೆ ಬದುಕಬಹುದು. ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತುರುಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ತಾಯತದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬಹುದು. ಮೊದಲು ತಾಯತಕ್ಕೆ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶುದ್ಧ ಪಡಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮತ್ತು ನಿತ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಬೇಕು. ಫೋನ್ ನಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉಚಿತ ಪರಿಹಾರ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9880444450 ನಂತರ ಎರಡು ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎರಡು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ತಾಯತಗಳನ್ನು ವೀಳ್ಯದ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎರಡು ತಾಯತಗಳು ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿರುವಂತೆ ಇಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಅಶ್ವಥ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮಧ್ಯಪಾನ ಅಥವಾ ಮಾಂಸಾಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಾರದು.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಮಾಂಸಹಾರ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಪಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಈ ಒಂದು ವಶೀಕರಣದ ತಂತ್ರವು ಫಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆಯಿಂದ ಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ವಶೀಕರಣದಿಂದ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಎರಡು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಗಳನ್ನು ತಾಯತದ ಜೊತೆ ಹಿಡಿದು ಅಶ್ವಥ ಮರಕ್ಕೆ 108 ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಓಂ ಹರೀಂ ಮಹಾ ಕಾಮ ರೂಪಿಣಿ ವಶಂ ಸ್ವಾಃ ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಶ್ವತ ಮರಕ್ಕೆ ಸುತ್ತು ಹಾಕಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಎರಡು ತಾಯತಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ತಾಯತವನ್ನು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡುವವರ ಕೈಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು.

ಇನ್ನೊಂದು ತಾಯತವನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ತಾಯತದಿಂದ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯವರ ಯಾವುದೇ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮದುವೆಯು ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ವಶೀಕರಣ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ವಶೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ಜೊತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸುಲಭ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ವಶೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ
ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಇರಲಿ 600 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ 108 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ವಶೀಕರಣ, ದಾಂಪತ್ಯ, ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮಾನಸಿಕ, ಗೃಹ ಶಾಂತಿ, ಹಣಾಕಾಸು, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ವಿದ್ಯೆ, ಅರೋಗ್ಯ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ, ಕೋರ್ಟು ಕೇಸು, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಮಾಟಬಾಧೆ, ಶತ್ರುನಾಶ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಯೋಗ ವಶಗಳು, ಅಖಂಡ ವಶಗಳು, ಇನ್ನಿತರೇ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಹೋನ್ನತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಶತಸಿದ್ದ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9880444450

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ ( ಸಿರಸಿ ಸರ್ಕಲ್) ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450 ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಂ

ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9880444450

ಇದನ್ನು ಸಹ ಓದಿ:

ಇಂದಿನಿಂದ 2045 ರವರೆಗೆ 8 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಗುರು ಬಲ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರದೆಸೆ

ಅವಳೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶ

ಇಂದಿನಿಂದ ಐದು ವರ್ಷಗಳು ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಹಾರಾಜ ಯೋಗ

ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿರಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here