ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮಂತ್ರ ಬರೆದು ತಲೆಬಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ

868
ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮಂತ್ರ ಬರೆದು ತಲೆಬಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ
ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮಂತ್ರ ಬರೆದು ತಲೆಬಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ

ಫೋನ್ ನಲ್ಲೇ ಕವಡೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9880444450

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ,ಇದು ವಶೀಕರಣ ತಂತ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ವಶೀಕರಣ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿ ತಲೆಯ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇರುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವುದು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮಂತ್ರ ಬರೆದು ತಲೆಬಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ
ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮಂತ್ರ ಬರೆದು ತಲೆಬಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ

ಈ ತಂತ್ರ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರನ್ನು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಭೋಗ ವಶೀಕರಣ ತಂತ್ರ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ ಎರಡೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಕಾಗದವನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಯಾವ ದಿನವಾದರೂ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ರಾತ್ರಿ 10 ರಿಂದ 12 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು.

ಆ ವಶೀಕರಣ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಓಂ ಕ್ರೀಮ್ ರತಿ ಕಾಮದೇವಾಯ ಅಮಕಿ ಸಂಭೋಗ ಕುರು ಕುರು ಸ್ವಾಹಮುಕಿ ಎಂಬ ಬರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ವಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಪಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು 108 ಬಾರಿ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿರುವ ಹಾಳೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಲಗಬೇಕು.

ನಂತರ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಬರೆದಿರುವ ಕಾಗದವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಸುತ್ತಲು ಹಾಕಿ ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ತುಂಬಾ ವಶೀಕರಣ ತಂತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.

ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮಂತ್ರ ಬರೆದು ತಲೆಬಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ
ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮಂತ್ರ ಬರೆದು ತಲೆಬಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಇರಲಿ 600 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ 108 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ವಶೀಕರಣ, ದಾಂಪತ್ಯ, ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮಾನಸಿಕ, ಗೃಹ ಶಾಂತಿ, ಹಣಾಕಾಸು, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ವಿದ್ಯೆ, ಅರೋಗ್ಯ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ, ಕೋರ್ಟು ಕೇಸು, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಮಾಟಬಾಧೆ, ಶತ್ರುನಾಶ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಯೋಗ ವಶಗಳು, ಅಖಂಡ ವಶಗಳು, ಇನ್ನಿತರೇ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಹೋನ್ನತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಶತಸಿದ್ದ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9880444450

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ ( ಸಿರಸಿ ಸರ್ಕಲ್) ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450 ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಂ

ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9880444450

ಇದನ್ನು ಓದಿ:

38 ವರ್ಷಗಳು ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ದುಡ್ಡಿನ ಸುರಿಮಳೆ

ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಾರೆ

ಗಣಪತಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಗುರುಬಲ

ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಮಂತ್ರ ಬರೆದು ತಲೆಬಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here