ಬೇವಿನ ಎಲೆಯಿಂದ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಶ

157
ಬೇವಿನ ಎಲೆಯಿಂದ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಶ
ಬೇವಿನ ಎಲೆಯಿಂದ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಶ

ಫೋನ್ ನಲ್ಲೇ ಕವಡೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 8197358456

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೂ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ತಂತ್ರ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಈ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಮತ್ತು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು.

ಬೇವಿನ ಎಲೆಯಿಂದ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಶ
ಬೇವಿನ ಎಲೆಯಿಂದ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಶ

ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಕಾಗದವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾರನ್ನಾ ವಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದು ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಶಾಲಿಯಾದ ಮಂತ್ರ ಇದೆ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯ ನಮಃ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಡಬಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ವಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು.

ನಂತರ ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಬೇಕು. ನಂತರ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಿಳಿಯ ಕಾಗದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಓಂ ಚಾಮುಂಡಾಯ ನಮಃ ಎಂಬ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಪಠಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಆ ಬೇವಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದಿರುತ್ತೀರೋ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಆ ಬೇವಿನ ಗಿಡದ ಎಲೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಶ ಆಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ತಂತ್ರ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾಗಬಹುದು ನೀನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಶ ಆಗುತ್ತಾರೆ.

ಬೇವಿನ ಎಲೆಯಿಂದ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಶ
ಬೇವಿನ ಎಲೆಯಿಂದ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಶ

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದ ಅನುಷ್ಟಾನಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 8197358456 ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಆಧಾರಸಿ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಾವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯರಲ್ಲ ನೀವು ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಆಫೀಸ್ ವಿಳಾಸ:-ಸಂಪಿಗೆ ರೋಡ್ 13ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹೂವಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎದುರುಗಡೆ SV ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬೆಂಗಳೂರು Mobile: 8197358456

ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೆಯೇ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಹಣಕಾಸಿನ ಬಾಧೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಮತ್ತು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಅಥವಾ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆ ಕಿರಿ ಕಿರಿ, ಅಥವಾ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ, ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರತನ ಅಥವಾ ಗಂಡನ ಪರ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸ ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆಗೋಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಒಮ್ಮೆ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 8197358456 ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭೇಟಿ

ಮಾಡಿ. ವಿಳಾಸ:-ಸಂಪಿಗೆ ರೋಡ್ 13ನೆ ಕ್ರಾಸ್ ಹೂವಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎದುರುಗಡೆ SV ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬೆಂಗಳೂರು Mobile: 8197358456

ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿ 8197358456

ಇದನ್ನು ಓದಿ:

ಸಾಯಿಬಾಬನ ಕೃಪೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಂಟು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಆರಂಭ

ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಆಗಲಿದೆ

16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕೆ ಬಂಗಾರವಾಗುತ್ತದೆ

ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಾರೆ

ಸಾಯಿಬಾಬನ ಕೃಪೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಂಟು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಜಕೇಸರಿ ಯೋಗ ಆರಂಭ

ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿ ಆಗಲಿದೆ

16 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆರು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಆರಂಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕೆ ಬಂಗಾರವಾಗುತ್ತದೆ

ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತಾರೆ

ಬೇವಿನ ಎಲೆಯಿಂದ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಶ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here