ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಸಿರಿ

191
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಸಿರಿ
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಸಿರಿ

ಕವಡೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538446677

ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರೇ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹವನ್ನು ಬಗೆಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಬರಬೇಕು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದಾದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸುಲಭವಾದ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ನಾವು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ.

ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಸಿರಿ
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಆಗಿದ್ರೆ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಸಿರಿ

ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋದಾಗ ಈ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಹೇಳದೆ ಅವರು ಮೊದಲಿನಂತೆಯೇ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಶೀಕರಣ ಹಾಗೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ವಶೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೇವಲ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡು ಸಾಕು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಅಂಜನವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರ ವಶೀಕರಣವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬಹುದು.

ಕವಡೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538446677

ಈ ವಶೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮ ಜಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಯಾವುದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಅಥವಾ ಪುರುಷರನ್ನು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಈ ರೀತಿಯ ವಶೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವ ಹೋಗುವತನಕ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಎರಡು ಭಾಗವಾಗಿ ಕೂಡಿಸಿರುವಂತೆ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು.

ನಂತರ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡು ಮತ್ತು ನಾವು ತಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ತುಂಡನ್ನು ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಒಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ನಂತರ ಕಪ್ಪು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಮೂರು ಬಾರಿ ಆ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಹಾಕುವಾಗ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕೊ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿರಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೆನೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದಾದ ನಂತರ ಆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಮಲಗುವಾಗ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಬೇಕು.

ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಆ ಲಿಂಬೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರುವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ತೋಡಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರೋ ,ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ನಮ್ಮ ಬಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಶೀಕರಣವು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕವಡೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538446677
ಕವಡೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಫೋನ್ ನಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538446677
ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ನಿಮಿಷಾಂಬ ದೇವಿ ಆರಾಧಕರು ಸಂತೋಷ್ ಗುರುಜೀ ರವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಈಗಲೇ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9538446677 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆದ ನಂತರ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಬಹುದು, ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9538446677 ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಾಧೆ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9538446677 ಸಂತೋಷ್ ಗುರುಗಳು

ಇದನ್ನು ಓದಿ:

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಧನ ಯೋಗ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯಂತ್ರ ಪಡೆಯಿರಿ

82 ದಿನಗಳು ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಯವರ ಸುವರ್ಣ ದಿನಗಳು

ಫೆಬ್ರವರಿ 3ರ ಒಳಗೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ

ಐದು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗಣಪತಿಯ ಕೃಪೆ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here