ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡೋ ದುಡ್ಡು

193
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯಂತ್ರ ಪಡೆಯಿರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9606655519
ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯಂತ್ರ ಪಡೆಯಿರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9606655519

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯಂತ್ರ ಪಡೆಯಿರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9606655519

ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ದುಡಿದಂತಹ ಹಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಮೊದಲು ನೀವು ತೊಳೆದಿರುವ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಂತರ ಆ ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಷ್ಟಿಯಷ್ಟು ಕಲ್ಲುಪ್ಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡೋ ದುಡ್ಡು
ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡೋ ದುಡ್ಡು

ನಂತರ ಅದನ್ನು ನೀರು ತುಂಬಿಸಿರುವ ತೊಳೆದು ಶುದ್ಧವಾಗಿರುವ ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ತದನಂತರ ನೀವು ಸಂಪಾದಿಸಿದಂತಹ ಹಣದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಅಥವಾ ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಆಗಬಹುದು ನಂತರ ಅದನ್ನು ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಂತರ ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ ಒಂದು ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ತೆಗೆದ ತೆಂಗಿನ ಕಾಯಿಯನ್ನು ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯ ಜುಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಇರುವಂತೆ ಇಡಬೇಕು.

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯಂತ್ರ ಪಡೆಯಿರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9606655519

ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವರ ಕೋಣೆಯಿಂದ ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತಂದು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯನ್ನು ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆಯಿಂದ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ನಂತರ ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚಿಮ್ಮಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿರೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ತಾಮ್ರದ ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿಸಬೇಕು.

ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯಂತ್ರ ಪಡೆಯಿರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9606655519

ನಂತರ ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಇಡುತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಇಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಟರೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹಾಗೂ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾಣ್ಯವನ್ನು ಇಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಲೆಸುತ್ತಾಳೆ.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣದ ತೊಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಕಿರಿಕಿರಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಜಗಳಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ಹಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡೋ ದುಡ್ಡು
ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡೋ ದುಡ್ಡು

ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಳಿಕಾ ದುರ್ಗಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪೀಠಂ : ಪ್ರಧಾನ ತಾಂತ್ರಿಕರು, ದೈವಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಹರ್ಷಿ ಶ್ರೀ ರಘುನಂದನ್ ಗುರೂಜಿಯವರು ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ: 9606655519

ಇವರು ಅಸ್ಸಾಂಮಿನ ಅಧಿದೇವತೆ ಶ್ರೀ ಕಾಮಕ್ಯದೇವಿ ಹಾಗೂ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದ ಚೌಡಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮತ್ತು ಕೇರಳದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಷ್ಠಾನ ಪೂಜೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಅಥವಾ ಜನ್ಮಜಾತಕ ಫೋಟೋ ಹಸ್ತಸಾಮುದ್ರಿಕ ನೋಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ, ಪ್ರೀತಿಸಿದ ನಿಮ್ಮವರನ್ನೂ ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಸಂತಾನ, ಸಾಲಬಾದೆ, ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಮಾಟಮಂತ್ರ ನಿವಾರಣೆ, ಸತಿ ಪತಿ ಕಲಹ, ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಅತ್ತೆ-ಸೊಸೆ ಕಲಹ,ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದರಿದ್ರತನ ದೋಷ, ಗಂಡನ ಪರ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸ ಬಿಡಿಸಲು, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ, ಕುಟುಂಬ ಕಷ್ಟ, ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ, ಪ್ರೇಮ ವೈಫಲ್ಯ, ವಾಮಾಚಾರ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ತ್ರೀ-ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ ದಂತಹ ಹಾಗೂ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಗುಪ್ತ ಕಠಿಣ ಧನ ದಾರಿದ್ಯದಂತಃ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಾಂಬೂಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅಷ್ಟ ಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕವಡೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟ-ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 21 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9606655519

ಇದನ್ನು ಓದಿ: 

6 ರಾಶಿಯವ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಮಯ ಬರ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಧನ ಯೋಗ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯಂತ್ರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ

ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರಾಜಯೋಗ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ

ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ದುಡ್ಡೋ ದುಡ್ಡು

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here