ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಟನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು ಒಂದು ದಿನಾನೂ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ

732
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಟನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು ಒಂದು ದಿನಾನೂ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಟನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು ಒಂದು ದಿನಾನೂ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ

ಕವಡೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450

ಅರಿಶಿಣಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣವಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನನ್ನು ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರಿಶಿಣದ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಟನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು ಒಂದು ದಿನಾನೂ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಟನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು ಒಂದು ದಿನಾನೂ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ

ನಂತರ ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರಿಶಿಣಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಅರಿಶಿಣದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡನಿಂದ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕು. ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು

ಕವಡೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450

ಬಿಳಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೆಸರು ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆ ಹಳೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಅಗ್ನಿಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸುಡಬೇಕು. ಆ ಹಾಳೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಡಬೇಕು. ಆ ಹಾಳೆ ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾದ ನಂತರ ಆ ಬೂದಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯ ತಲೆಗೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವರು ಹಾಕುವ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅವರ ದೇಹಕ್ಕೂ ಸಹ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅರಿಶಿಣದ ಆಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಯು ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ.

ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಗಂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಟ್ಟು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಜಗಳಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತವೆ. ದಿನನಿತ್ಯ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳದಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಟನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು ಒಂದು ದಿನಾನೂ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಟನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು ಒಂದು ದಿನಾನೂ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ

ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಂ ಪಂಡಿತ್: ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಇರಲಿ 600 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ 108 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ವಶೀಕರಣ, ದಾಂಪತ್ಯ, ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮಾನಸಿಕ, ಗೃಹ ಶಾಂತಿ, ಹಣಾಕಾಸು, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ವಿದ್ಯೆ, ಅರೋಗ್ಯ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ, ಕೋರ್ಟು ಕೇಸು, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಮಾಟಬಾಧೆ, ಶತ್ರುನಾಶ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಯೋಗ ವಶಗಳು, ಅಖಂಡ ವಶಗಳು, ಇನ್ನಿತರೇ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಹೋನ್ನತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಶತಸಿದ್ದ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9880444450

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ ( ಸಿರಸಿ ಸರ್ಕಲ್) ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450 ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಂ

ಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9880444450

ಇದನ್ನು ಓದಿ: 

6 ರಾಶಿಯವ ಜೀವನವೇ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಮಯ ಬರ್ತಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಕೂಡ ಇರಲಿದೆ

ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿ ಧನ ಯೋಗ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಯಂತ್ರ ಪಡೆಯಿರಿ

ಶಿವನ ಅನುಗ್ರಹ ಈ ರಾಶಿ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ

ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರಾಜಯೋಗ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಾಟನಾ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಇಬ್ರು ಒಂದು ದಿನಾನೂ ಬಿಟ್ಟು ಇರೋದಿಲ್ಲ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here