ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ

932

ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಯಲು ಕರೆ ಮಾಡಿ 9900804442 ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹುಟ್ಟು ಸಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ‌ ಹೇಳದೆ ಕೇಳದೆ ಬರುವಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಹುಟ್ಟಿದ ಮನುಷ್ಯ ಸಾಯಲೇಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಪ್ತ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತೆ ಜನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಾಗ ದುಃಖ ಮನೆಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಜೀವನವೇ ಹುಟ್ಟು ಸಾವಿನ ಸೇಣಸಾಟ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9900804442

ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪಿತೃಪಕ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನಿಸಿದಾಗ ಅದು ಶುಭವೂ ಅಶುಭವೋ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದಂತಹವರಿಗೆ ಶ್ರಾದ್ಧಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಂಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ನಿಯಮವಿದೆ,

ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9900804442

ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಸಂತಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಮಗುವಿನ ಜನನವಾದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವೇನು ಆ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ವಿತರು ಪಕ್ಷ 16 ದಿನ ಇರುತ್ತದೆ ಈ ಒಂದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಗು ಜನಿಸಿದರೆ ಅದು ಶುಭವೊ ಅಥವಾ ಅಶುಭವೋ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ

ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9900804442

ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಮಗು ಪೂರ್ವಜರ ಸ್ವರೂಪ ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಮೂಲವೇ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬಂದಿದೆ. ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಮಗು ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9900804442

ಇನ್ನು ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಮಗು ಉತ್ತಮವಾದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಜ್ಞಾನ ಅದೃಷ್ಟ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಂದಿರುತ್ತದೆ, ಅದು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಕುಟುಂಬದ ಭಾಂದವ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಇಡೀ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಗು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ,

ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಚಿಂತೆ ಬಿಡಿ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9900804442

ಹಾಗಾಗಿ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಮಗು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಅಂಶವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತಹ ಮಗುವಿಗೆ ಚಂದ್ರನ ದುರ್ಬಲತೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆ ಮಗು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶುಭವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9900804442 ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಅಥವ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಇನ್ನು ಹಾತ್ತಾರು ಕಷ್ಟಗಳು ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಈ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9900804442 ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here