ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅರಿಶಿಣದ ನೀರಿನಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ.

952

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಸಹ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಈ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ವಿದ್ಯಾ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ.

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450 

ಅಥ್ವಾ OFFICE ADDRESS: ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ ( ಸಿರಸಿ ಸರ್ಕಲ್) ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450

ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದಂತ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅರಿಶಿಣದ  ಕೊಂಬು ಮತ್ತು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ಅರಿಶಿನ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅರಿಶಿಣವನ್ನು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅರಿಶಿಣವನ್ನ ನಾವು ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೆಯೇ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450 

ಅಥ್ವಾ OFFICE ADDRESS: ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ ( ಸಿರಸಿ ಸರ್ಕಲ್) ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450

ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬು ಮತ್ತು ವಿಳ್ಳ್ಯದೆಲೆಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶುದ್ದಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಚಮಚದಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು.  ಅರಿಶಿನದ ನೀರಿನ ಹಾಗೆ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450 

ಅಥ್ವಾ OFFICE ADDRESS: ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ ( ಸಿರಸಿ ಸರ್ಕಲ್) ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450

ಒಂದು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅರಶಿಣ ಕೊಂಬನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನೀವು ಯಾರನ್ನು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕು. ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬಿನ ಮೇಲು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಬರೆಯಬೇಕು. ವಿಳ್ಳೇದೆಲೆಯ ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬನ್ನು ಇಡಬೇಕು . ಬಿಳಿ ದಾರದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿಣ ಕೊಂಬು ಮತ್ತು ವೀಳ್ಯದೆಲೆಯನ್ನ ಕಟ್ಟಬೇಕು.

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450 

ಅಥ್ವಾ OFFICE ADDRESS: ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ ( ಸಿರಸಿ ಸರ್ಕಲ್) ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450

ಅರಿಶಿನದ ಕೊಂಬು ವೀಳ್ಯದೆಲೆ ಮತ್ತು ದಾರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವುದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರಿಶಿಣದ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದೇ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಇಡಬೇಕು. ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಅರಿಶಿಣದ ನೀರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಿಳಿ ಎಕ್ಕದ ಗಿಡದ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಬರಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವಂಚನೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ಪಂಚಮುಖಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಂ

ಪಂಡಿತ್: ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ 

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಫೋನಿನ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನೇ ಇರಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಕಠಿಣವಾಗಿ ಇರಲಿ 600 ವರ್ಷ ಹಳೆಯ 108 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಂತ್ರಗಳಿಂದ ವಶೀಕರಣ, ದಾಂಪತ್ಯ, ಪ್ರೇಮ ವಿಚಾರ, ಮಾನಸಿಕ, ಗೃಹ ಶಾಂತಿ, ಹಣಾಕಾಸು, ಮದುವೆ, ಸಂತಾನ, ವಿದ್ಯೆ, ಅರೋಗ್ಯ, ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ, ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ, ಕೋರ್ಟು ಕೇಸು, ಸಾಲಬಾಧೆ, ಮಾಟಬಾಧೆ, ಶತ್ರುನಾಶ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜಯೋಗ ವಶಗಳು, ಅಖಂಡ ವಶಗಳು, ಇನ್ನಿತರೇ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಹೋನ್ನತ ಪರಿಹಾರಗಳು ಶತಸಿದ್ದ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9880444450

ಕೇರಳ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಡಿ ಗ್ರಂಥ ಆಧಾರದ ಪರಿಹಾರ ಶತ ಸಿದ್ದ

ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ: ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಲ್ ( ಸಿರಸಿ ಸರ್ಕಲ್) ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9880444450

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here