ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ವಶೀಕರಣ ತಂತ್ರ.

1592

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಇದು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ವಶೀಕರಣ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಅವರ   ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ 20 ನಿಮಿಷದ ಒಳಗೆ ಈ ವಶೀಕರಣ ತಂತ್ರ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದರೂ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದರು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮೋಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ  9900804442 

ಸಂಭೋಗ ವಶೀಕರಣ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಕೂಡ ಸಂಭೋಗವನ್ನ ಮಾಡಲು ಈ ವಶೀಕರಣ ತಂತ್ರ ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಕಾಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಐದು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಹಾಗೆ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮತ್ತು ಏಳು ಎಂದು ಬರೆಯಬೇಕು.

ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ  9900804442 

ನಂತರ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ನೀವು ಸಂಭೋಗಕ್ಕೆ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು ಅವರ ಹೆಸರು ಬರೆದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಮಂ ಮಂ ಈ ರೀತಿಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅವರ ಹೆಸರು ಬರೆದಾದ ನಂತರ ಬರೆಯಬೇಕಿತ್ತು.  ನಂತರ ಆ ಪೇಪರನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿಯ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಇದು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ವಶೀಕರಣ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ  9900804442 

ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀಯ ಆಗಿರಬಹುದು ಪುರುಷ ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶೀಕರಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತ ವಶೀಕರಣ ವಾಗಿದೆ. ಈ ವಶೀಕರಣ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಸಂಭೋಗ ವಶೀಕರಣ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9900804442 ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಅಥವ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಇನ್ನು ಹಾತ್ತಾರು ಕಷ್ಟಗಳು ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಈ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9900804442 ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here