ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ.

597

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಈ ತಂತ್ರವು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಮಂಗಳವಾರದ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮಂತೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತ ವಶೀಕರಣ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ  9900804442 

ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಕಾಗದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಹಳೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಕಾಗದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದ ನಂತರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ  ಓಂ ದೇವ ಪ್ರವಿಷ್ಠಕಾಯ ನಮಃ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು 99 ಬಾರಿ ಪಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ  9900804442 

ನಂತರ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಬಿಳಿಯ ಕಾಗದ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಹೆಸರನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಡಬೇಕು. ನಂತರ ಮಾರನೆಯ ದಿನ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಿಯ ಕಾಗದವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಂತರ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಓಡಾಡುವಂತ ಜಾಗ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಹಾಕಿ ಬರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ

ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ  9900804442 

ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದ ನಂತರ ಅವರೇನಾದರೂ ಆ ಮಣ್ಣನ್ನ ತುಳಿದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗೌರವ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತ ಫಲವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶವಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9900804442 ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಅಥವ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಇನ್ನು ಹಾತ್ತಾರು ಕಷ್ಟಗಳು ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಈ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9900804442 ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here