ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಶವಾಗುತ್ತಾರೆ ಸರಳವಾದ ವಿಧಾನ.

800

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅವರನ್ನು ನೀವು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಬಳಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರನ್ನ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ  9900804442 

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬುದು ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ. ಒಂದು ಬಿಳಿಯ ಹಾಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆಯಬೇಕು. ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದ ನಂತರ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು × ಮೂರು ಎಂದು ಹಾಕಬೇಕು.

ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ  9900804442 

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವರನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ಕಾಗದವನ್ನು ನೀವು ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಬೇಕು. ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಭಸ್ಮವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರೋ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರನ್ನು ನೀವು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ  9900804442 

ಇದನ್ನ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶೀಕರಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಂತಹ ಭಸ್ಮವನ್ನ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ ಉಪ್ ಎಂದು ಉದಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ವಶವಾಗುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತೀರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9900804442 ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಅಥವ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಇನ್ನು ಹಾತ್ತಾರು ಕಷ್ಟಗಳು ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಈ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9900804442 ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here