ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಬರೆದು ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

693

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9900804442 ನೀವು ಈ ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟಂತ ಸ್ತ್ರೀ ಆಗಿರಬಹುದು ಪುರುಷ ಆಗಿರಬಹುದು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಆಗಿದೆ.  ಇದು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ವಶೀಕರಣ ತಂತ್ರ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.

ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ  9900804442 

ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಭಾನುವಾರದ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ ಎರಡು ಬೆರಳನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ವಿ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನ ನೀವು ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಎರಡು ಬೆರಳನ್ನ ವೀ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ ನಂತರ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. 

ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ  9900804442 

ಆ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ಆಮ್ ವಶಂ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಏಳು ಬಾರಿ ಪಠಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಮಂತ್ರ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಯಾರನ್ನು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡು ಇದ್ದೀರಾ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶೀಕರಣವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನೀವು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ನೆನೆದುಕೊಂಡು ವೀ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬೆರಳಿಗೆ ಉಪ್ ಎಂದು ಉದಬೇಕು.

ಕೆಲಸ ಆದಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಷ್ಟು ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ  9900804442 

ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಹ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಈ ತಂತ್ರವೂ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶ ವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರ ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.

ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟೇ ದೇವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದರು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಇನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9900804442 ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಅಥವ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಇನ್ನು ಹಾತ್ತಾರು ಕಷ್ಟಗಳು ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಈ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9900804442 ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ತಿಳಿಸಿರಿ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here