ಕಪ್ಪು ಅಂಜನಾ ತಿಲಕದಿಂದ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ ತಂತ್ರ.

868

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಈ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ವಶೀಕರಣ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸ್ತ್ರೀ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದಂತಹ ಕಪ್ಪು ಅಂಜನಾ ತಿಲಕ ವಶೀಕರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ವಶೀಕರಣವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಜನ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕಪ್ಪು ಅಂಜನ ವಶೀಕರಣ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9620569954

ನೀವು ಯಾವುದಾದರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ವಶವಾಗಬೇಕು, ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ನಿಮ್ಮ ವಶವಾಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಲು ದರ್ಭೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪದ ಒಳಗೆ ದರ್ಬೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಆದರ್ಬೇಯ ಒಳಗೆ ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀವು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ತಿಲಕ ವಶೀಕರಣದ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದೆ. 

ಕಪ್ಪು ಅಂಜನ ವಶೀಕರಣ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9620569954

ನೀವು ತುಂಬಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯದರೂ ಏನೇ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವರನ್ನ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡು ಕರ್ಪೂರವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಸುಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಸೂಕ್ತ ನಂತರ ಅದು ಬೂದಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಯಾವ ದಿನದಲ್ಲಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಕಪ್ಪು ಅಂಜನ ವಶೀಕರಣ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9620569954

ನೀವು ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ಅಥವಾ ಸರ್ವಜನ, ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ತಿಲಕವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು ವಶೀಕರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಬೂದಿಯಾದ ನಂತರ ಒಂದು ತುಪ್ಪದ ಬಾಟಲಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಒಳಗೆ ತುಪ್ಪವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಅಂಜನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಲೆಸಿದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು

ಕಪ್ಪು ಅಂಜನ ವಶೀಕರಣ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9620569954

ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಂಜನಾ ಕಪ್ಪು ಅಂಜನಾ ತಿಲಕ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಸರ್ವಜನ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ನಿಮಗೆ ಎದುರು ಕಡೆ ಬರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಲಕವನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ವಶವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರೀತಿಸಿದವರು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಣಗೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ವಶೀಕರಣವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮಾರುತಿ ಗುರುಜೀ ರವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ 9620569954 ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಥವ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಅಥ್ವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲವಾದಾಗ ಇನ್ನು ಹತ್ತಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಮಾರುತಿ ಗುರುಗಳು ಫೋನ್ ನಲ್ಲೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9620569954 ಈ ತಕ್ಷಣ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಗುರುಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕೇಳಿರಿ 9620569954 ಮಾರುತಿ ಗುರುಗಳು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here