Home ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೀ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿ.

ಯಾವುದೇ ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟ ಸ್ತ್ರೀ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿ.

1243

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹುಡುಗಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಮರಳಿ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವಶ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟವರು ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹುಚ್ಚರಂತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಈ ತಂತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ 101 ರುಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9538446677

ಇದು ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಲು ಮೂರು ಲವಂಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ಅಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಲವಂಗವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಟ್ಟವರು ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಅವರನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕೆಂದರೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.

ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ 101 ರುಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9538446677

ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅದರ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಲವಂಗವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಒಂದು ಲವಂಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನೀವು ಯಾರನ್ನು ವಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರನ್ನು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದಿರೋ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು 108 ಬಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ಲವಂಗ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಲವಂಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಲವಂಗವನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು.

ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ವಶೀಕರಣ 101 ರುಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9538446677

ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ 108 ಬಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಲವಂಗವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ 108 ಬಾರಿ ಹೇಳಿ ಪುನಃ ಅಕ್ಕಿಯ ಮೇಲೆ ಆ ಲವಂಗವನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ರಿಂ ಚಾಮುಂಡಾಯ  ರಿಂ ಶ್ರೀಮ್ ಅಮುಕಿ ಮೇ ವಶಂ ಪಟ್ ಸ್ವಾಹ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ಪಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೀವು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಹುಡುಗಿ ಅಥವಾ ಸ್ತ್ರೀ ಯಾರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ವಶೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ನಿಮಿಷಾಂಬ ದೇವಿ ಆರಾಧಕರು ಸಂತೋಷ್ ಗುರುಜೀ ರವರು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಈಗಲೇ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9538446677 ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆದ ನಂತರ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಬಹುದು, ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಗುರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9538446677 ನಿರುದ್ಯೋಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಬಾಧೆ, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9538446677 ಸಂತೋಷ್ ಗುರುಗಳು

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here