ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಮದುವೆಯಾದರೆ ದೋಷವಿರುತ್ತ.

648

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲು ಗುರುಜೀ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9620799909 ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಂಪತಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ತುಂಬಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ತಂದೆಯ ಮಗಳು ತಂದೆ ಮಗ ತಾಯಿ ಮಗಳು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮೃತ್ಯು ಭಯವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.  ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇವರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಏಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಶಾಂತಿ ಬೇರೆ ಏಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಜನನ ಶಾಂತಿ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲು ಗುರುಜೀ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9620799909 ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದಂಪತಿಗಳು ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಇದು ತುಂಬಾ ದೋಷಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೃಗಾಶಿರ,ಧನಿಷ್ಠ ಚಿತ್ತ ಈ ಮೂರು ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಏಕ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅವರು ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಹೊಂದಿರುವವರು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಈ ರೀತಿಯ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಶೀಘ್ರ ವಾಗಿ ಮೃತ್ಯುವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರು ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲವೇ,

9620799909 ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಾರಿಹರಾಕ್ಕೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ

ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ಆಶ್ಲೇಷ, ಹಸ್ತ, ಪುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಜೇಷ್ಠ ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರು ದಂಪತಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಏಕ ನಕ್ಷತ್ರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಯಾರಾದರೂ ಹುಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಮೃತ್ಯುಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಆದರಿಂದ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರದವರು ಮದುವೆಯಾದರೆ ದೋಷವಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾರೇ ಕುಟುಂಬದವರು ಅಥವಾ ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದೇ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

9620799909 ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಾರಿಹರಾಕ್ಕೆ ಈ ಕೂಡಲೇ ಕರೆ ಮಾಡಿರಿ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲವೇ? ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ಯಾ? ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9620799909 ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಡ್ಲ ರವರು, ಶ್ರೀಯುತ ಗುರುಜೀ ರವರು ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9620799909 ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗುರುಜೀ ರವರು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here