ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದೃಷ್ಟ ಪಡೆಯಬಹುದು

681

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗಂತೂ ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಕು ಎಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಕೆಲವರು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೆಕ್ಕು  ಗಿಳಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ಬರಂತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿ ಸಾಕುವುದೆಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಾರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ 9620799909 ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾಯಿಗಳು ಮನೆಯನ್ನ ಕಾಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಯಿಗಳಿದ್ದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಗೆಳೆಯರ ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ಒಂಟಿತನವನ್ನು ನಾಯಿಗಳು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಗಳು ತುಂಬಾ ನಿಯತ್ತಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿವೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ನಾಯಿಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕುವುದರಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಾಲಭೈರವೇಶ್ವರನ ಸೇವಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಲಭೈರವನ ಫೋಟೋ ಅಥವಾ ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು.

ನಾಯಿಯನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕುವುದು ಶುಭವೋ ಅಶುಭವೋ  ಎಂಬುವ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸಹ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಕಾಲಭೈರವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಪಾರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಫೋನ ಮಾಡಿ 9620799909 ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆದರೆ ಅಥವಾ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಗಾಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪಾಪಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಪ ಕೃತ್ಯಗಳು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.  ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೊಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಗಾಯವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದರೆ ಪಾಪ ಮಾಡಿದರೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಸಾಕುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ನಾಯಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲಿರುತ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಎಂದು ವಾಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಯಿಗಳು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಸಾಕಿದಂತಹ ನಾಯಿಯು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಸುತ್ತಲೂ ವಾಸವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನಾಯಿಯು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಕಾಯುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಯಿಗಳು ಇದ್ದರೆ ಎಂದೂ ಸಹ ನಕಾರತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಎಂಬುದು ಸಿಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನಾಯಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಾಯಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಿದರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೀವು ವಾಸವಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾಳೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾಯಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಶುಭವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9620799909 ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವುದು ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಪಂಡಿತ್ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಡ್ಲ 9620799909 ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರನ್ನು ಆದರು ಸಹ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ 9620799909 ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಲ ತೀರುವಳಿ ಮಾಡಲು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಥವ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯು ಪರ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಾಧೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅಥವ ನೀವು ಯಾವುದಾದರು ಸಹ ವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9620799909 ಮುಂದೆ ಆಗುವ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗು ಅಷ್ಟ ಮಂಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹ ಕೇಳಬಹುದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಹ ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಒಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9620799909 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇರುವ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಕಾಶ್ ಕುಡ್ಲ ಅವ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಳಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ 9620799909 ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವುದು.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here