ಶತ್ರುಪೀಡೆ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು ಎದೆ ನಡಗಿಸೋ ಮಂತ್ರ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

761

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಶತ್ರು ಭಾದೆ ಅಧಿಕವಾದ, ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆದರೆ ಈ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಶತ್ರುಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಕೆಲವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು. ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ನೆಮ್ಮದಿಯು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಂತೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತೇವೆ, ಅಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಹಿಡಿದರು ಕೂಡ ಏನೂ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದೆ ದಿಕ್ಕು ತೋಚದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಿದರೂ ಆ ಕೆಲಸವು ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರಬೇಕಾದರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಶತ್ರು ನಿವಾರಣೆ ಯಂತ್ರ ಪಡೆಯೋಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9538446677 ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವೇ ಏನು ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಇಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಭಾದಿಸುತ್ತಲೆ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿದೆ.

ಇಂತಹ ಶತ್ರುಭಾದೆಗಳು ನಮಗೆ ಏಕೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅವು ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತಂದಿಡುತ್ತಿವೆ. ಯಾವುದು ಅಜ್ಞಾತಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಪ್ರೀಡನೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಸರಳವಾದ ಶತ್ರುಪೀಡ ತತ್ವದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ನಿಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ಹನುಮಂತನ ಫೋಟೋ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಓಂ ಹನುಮಂತೇ ನಮಃ ಎಂದು ಮೂರು ಬಾರಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆಂಜನೇಯನ ಒಂದು ಶತ್ರುಬಾಧೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಸುನಹು ಪವನಸುತ ರಹನಿ ಹಮಾರೀ  ಜಿಮಿದ ಸನ್ನಹಿ ಮಹಾಂ ಜೀಭ ಬಿಚಾರಿ ಎನ್ನುವ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಅರಳಿ ಮರದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. ಈ ಮಂತ್ರ ಬರೆದ ನಂತರ 108 ಬಾರಿ ಹನುಮಂತನ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪಠನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈ ಎಲೆಯನ್ನು ಮನೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಎಲೆ ಸುಟ್ಟ ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಭಸ್ಮವನ್ನು ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ಆ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿದ ಭಸ್ಮ ವನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಹಣೆಗೆ ಲೇಪನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ಇದರಿಂದ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಶತ್ರುಗಳು ದೂರ ಆಗುತ್ತಾರೆ, ಶತ್ರುಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಶತ್ರು ನಿವಾರಣೆ ಯಂತ್ರ ಪಡೆಯೋಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9538446677  ಶತ್ರುಗಳು ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿಹಾರವಿದೆ. ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮೀನನ್ನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅದನ್ನು  ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯ ದಿಂಬಿನ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಮಲಗಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ತೊಂದರೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಂತ್ರವನ್ನ ಪಠನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆಯೇ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೀನನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಬಹುದು.

ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ 9538446677 ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿಮಿಶಂಬಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಆಗಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಗುರುಜೀ ರವರು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲು ಉಚಿತ ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538446677 ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಅಥವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಆಗಿದ್ಯ? ಅಥವ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟಗಳು ಬಂದಿದ್ಯ? ಅಥವ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಅಥ್ವಾ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರೋಕೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತಾರು ಕಷ್ಟಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ cನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಉಚಿತ ಸಲಹೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಇವತ್ತೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9538446677 ಸಂತೋಷ್ ಗುರುಜೀ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here