ವಿಂಡ್ ಚೈನ್ ನಿಯಮ ತಪ್ಪಾದರೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬದಲು ದುರಾದೃಷ್ಟ ಬರುತ್ತದೆ

635

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ವಿಂಡ್ ಚೈನ್ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಗಂಟೆಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನವೇನು? ಇದನ್ನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವ ತರಹದ ವಿಂಡ್ ಚೈನ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ಒಳಿತಾಗುತ್ತದೆ, ಗುರುಜೀ ಸಲಹೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಪಡೆಯೋಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9538446677 ಇದರ ನಿಯಮಗಳೇನು? ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಂಡ್ ಚೈನ್ ಗಳು ಹಲವಾರು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನ ತಿಳಿಯದಿರಬೇಕು. ಮನೆಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಆಗಮನ ಆಗುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ವಾಸ್ತುದೋಷವನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ತುಂಬುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಬರುವ ಮಧುರವಾದ ಧ್ವನಿಯು ಮನೆಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ  ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಂಡ್ ಚೈನ್ ಗಳನ್ನ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇವುಗಳನ್ನ ಮನೆಯ ಪಶ್ಚಿಮ, ವಾಯುವ್ಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಅವುಗಳನ್ನ ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನ ಆಗ್ನೇಯ   ಅಥವಾ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಮರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಂಡ್ ಚೈನನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು, ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಗೆ ವಿಂಡ್ ಚೈನ್ ಒಂಬತ್ತು ಕಂಬಿಗಳು ಇರುವ ವಿಂಡ್ ಚೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಇದರಿಂದ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್  ಚೈನ್ ಇಡಬಾರದು ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುಜೀ ಸಲಹೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಪಡೆಯೋಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9538446677 ಅಡುಗೆಮನೆ ಪೂಜೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಚೈನ್ ಅನ್ನ ಇಡಬಾರದು. ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲ ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆಯ ಸ್ಥಳ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಈ ಎರಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಂಡ್ ಚೈನ್ ಅಳವಡಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಹೊರಗೆ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿ ಇರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಂಡ್ ಚೈನ್ ಇರಿಸಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಂಡ್ ಚೈನ್ ಹಾಕಬಾರದು,

ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ವಿಂಡ್ ಚೈನ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಂಡ್ ಚೈನ್ ಬೇಡ, ಅದು ಮನೆಯಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಂಡ್ ಚೈನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುಜೀ ಸಲಹೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಪಡೆಯೋಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9538446677 ವಿಂಡ್ ಚೈನ್  ಹಾಕಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಕುಳಿತರೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಸದ್ಯಸರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ವಿಂಡ್ ಚೈನ್ ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕ  ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರ ಸೂಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಅದರ ಶಬ್ಧ  ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ವಾತಾವರಣ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿಂಡ್ ಚೈನ್ ವಾಸ್ತು ದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟವನ್ನ ತರುತ್ತದೆ. ವಿಂಡ್ ಚೈನ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಅದರ ಕಂಬಿಗಳು ಖಾಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯನ್ನ ತರುತ್ತದೆ.

ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ 9538446677 ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿಮಿಶಂಬಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಆಗಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಗುರುಜೀ ರವರು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲು ಉಚಿತ ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538446677 ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಅಥವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಆಗಿದ್ಯ? ಅಥವ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟಗಳು ಬಂದಿದ್ಯ? ಅಥವ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಅಥ್ವಾ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರೋಕೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತಾರು ಕಷ್ಟಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9538446677 ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಉಚಿತ ಸಲಹೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಇವತ್ತೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9538446677 ಸಂತೋಷ್ ಗುರುಜೀ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here