ಮಕ್ಕಳಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗಬೇಡಿ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಮಂತ್ರವನ್ನು 21 ಭಾರಿ ಸಾಕು.

726

ಗೆಳೆಯರೇ ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸುಂದರ ಲೇಖನದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9538446677 ಈ ವಿಷಯ ನಿಮಗೇ ಇಷ್ಟ ವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಹಾಗು ಬಳಗ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ವಿಷಯವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸಂತಾನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅಂತಹ ಮಗು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತಹ ಮಗು ಹುಟ್ಟಾ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಪ್ ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಿದ್ನೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಕೊಂಡರು ಸಹ ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಮಾತ್ರೆ ಯಾನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡರು ಸರಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲಾ, ಮಕ್ಕಳ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆದವರು ನಮ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೇ, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೇ ಆದರೂ ಸಹ ಸಂತಾನ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯಾದ ನಕ್ಷತ್ರದ ದೋಷ ಆಗಿರಬಹುದು

ಅಥವಾ ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಕ್ಷತ್ರ ದೋಷ ಇರಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಏನೇ ಆಗಿರಬಹುದು, ಹೌದಾ ಸಂತಾನ ಪರಾಪ್ತಿಗಾಗಿ , ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು, ಯಾವ ದಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ವಿಶೇಷ ವಾಗಿ ನೀವು ವಾರದ ದಿನ ಅಂದರೆ ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನದಂದು ನೀವು ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೇ ಸಾಕು ಗೆಳೆಯರೇ ಸಂತಾನ ಫಲ ಅಂತೂ ೧೦೦% ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಆಗಾದರೆ ಯಾವುದು ಈ ಮಂತ್ರ ಎಂದೂ ಈ ಸುಂದರ ಲೇಖನ ದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರು ಕೂಡ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9538446677 ಓಂ ಶ್ರೀಂ ಹ್ರೀo ಕ್ಲೀಮ್ ಶ್ರೀಂ ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ನಮಃ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮಂತ್ರವನ್ನು 21 ಭಾರಿ ಪಠಿಸಬೇಕು, ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನದಂದು ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ , ಕೆಲವಾರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಚ್ಚುತ್ತೀರಿ ಕೆಲವಾರು ಸಂಜೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುತ್ತಿರ

ಕೆಲವಾರು ರಾತ್ರಿ ಅಚ್ಚುತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಆಗಬಹುದು, ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು. ಏಷ್ಟು ಬಾರಿ ಪಠಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ 21 ಬರಿ ಪಠಿಸಿ ಸಾಕು ಗೆಳೆಯರೇ ೧೦೦%  ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸಂತಾನ ಫಲ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಯಿಂದ ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ದೇವರು ಇದೇ ಈ ದೇವತೆ ಯಿಂದ ಕಂಡಿತಾ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತೀ ನಿತ್ಯ ಪಠಿಸಬಹುದ, ಹೌದು ಪ್ರತಿ ನಿತ್ಯ ಪಠಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಆಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಪೂರ್ಣ ಲಾಭವನ್ನ  ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಸಂತಾನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅನುಗ್ರಹ ದಿಂದ ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹೆಣ್ಣು  ಮಗು ಆಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರತೀ ನಿತ್ಯ ಪಠಿಸಿ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನ ಪಠಿಸಿ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗುವಂತಹ ಸಮಯ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಿರಿ 9538446677 ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಿಮಿಶಂಬಾ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಆಗಿರುವ ಸಂತೋಷ್ ಗುರುಜೀ ರವರು ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗಲು ಉಚಿತ ಸಲಹೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ, ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538446677 ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೇ? ಅಥವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ತುಂಬಾ ಆಗಿದ್ಯ? ಅಥವ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಷ್ಟಗಳು ಬಂದಿದ್ಯ? ಅಥವ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರಾ ಅಥ್ವಾ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರೋಕೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತಾರು ಕಷ್ಟಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9538446677 ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಉಚಿತ ಸಲಹೆ ದೊರೆಯುವುದು ಹಾಗೆಯೇ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಕೂಡ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಇವತ್ತೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9538446677 ಸಂತೋಷ್ ಗುರುಜೀ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here