ಕುಕ್ಕೆಯ ಈ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಪವಾಡ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಈ ನಾಗರ ರಹಸ್ಯ ತಿಳಿದರೆ ನೀವು ಗೆದ್ದಂಗೆ

659

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಗ ದೂಷಕ್ಕೆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಹಲವಾರು ಭಕ್ತರು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಾಗದೋಷದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಈ ಸರ್ಪದೋಷದಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಗನಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದ್ದರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9606614788 ಹಾಗೂ ಕುಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹೇಗೆ ಈ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತದೆ? ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಪದೋಷಕ್ಕೆ ಇರುವ ಮಹತ್ವರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಆರೋಗ್ಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇದ್ದರು ಈ ಸರ್ಪದೋಷ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಸಹಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತದೆ.

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ 90 ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಸರ್ಪದೋಷ ಕಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಜನ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧವೇ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಕಾರಣ. ಈ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ನಾಗದೇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಥೆಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾಗ ಮತ್ತು ಗರುಡನ ಕಥೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿರಬಹುದು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಲೆಸಿರುವಾಗಲೇ ಇದರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದ್ದರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9606614788 ತನ್ನದೇ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕುಳಿತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಧನ್ವಿ ಕೇಳಿತು ಅದು ಶಿವನ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ವಾಸುಕಿ ತಪಸ್ಸಿಗೆ ಕುಳಿತಿರುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಬಿಲದ್ವಾರ ಎಂಬ ಗುಹೆ ಇದೆ. ಕುಕ್ಕೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದರೆ ಈ ಗುಹೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ತಪಸ್ಸಿನ ಫಲಗಳಿಸುವ ಸಮಯ ಬಂದೇ ಬಿಡುತ್ತದೆ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಯ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯನಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಎಂದು ಶಿವ ನೀಡಿದ ಸೂಚನೆ. ಆ ಭಯ ಧ್ಯಾನ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ವಾಸುಕಿ ತಂದೆ ತನ್ನ ಗರುಡನಿಂದ ಜೀವ ಭಯವಿದೆ ನೀನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನೆಲೆಸಿ ಗರುಡನಿಂದ ಕಾಪಾಡು ಎಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡ ತತಸ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಪದೋಷ ಬಾರದಂತೆ ಸಲುವಂತಹ ವಾಸುಕಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ದೇವಸೆನ ಎಂದು ವಾಸುಕಿ ಇದರಿಂದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಬಂದ ಭಕ್ತರ ದೋಷಗಳು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದ್ದರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9606614788 ಶ್ರೀಮನ್ ನಾಗಭರಣ ವಾಸುಕಿ ಇನ್ನೂ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನಾಗಗಳಿಗೆ ಇರುವ ನಂಟು ಫೋಟೋದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ವೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ ಸರ್ಪ ದ ಮೇಲೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನೆಲೆ ನಿಂತಿರುವುದು ಕಾಣಬಹುದು.

ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುಜೀ ರವರು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9606614788 ಗುರುಜೀ ರವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಆಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಬಾಧೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕಲಹ, ಅಥವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು, ಶತ್ರುಗಳ ಬಾಧೆ, ಅಥವ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ನಿಮ್ಮನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಅಥವ ಸಂತಾನ ದೋಷ ಅಥವ ಇನ್ನಿತರೇ ಗುಪ್ತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9606614788 ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಮರೆತು ಬಿಡಿ ನಮಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9606614788 ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವ ಈಗ ಆಗಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸುವುದು ಬೇಡವೇ ಬೇಡ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವುದು 9606614788 ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ಗುರುಜೀ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here