ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀವಾರಿಯೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರೋ ಮಹಾ ಮಾಯೆ

625

ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಬರ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏನು ಇದೆ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮೋಹಕ ಶಕ್ತಿ ಪರಮ ನಾಸ್ತಿಕನಾದರೂ ಸರಿ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೆ ನಿನಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಏನು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಲೀಲೆ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಾಗರದಷ್ಟು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ 9620569954 ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಪ್ರಭು  ನಿನನ್ನು ಯಾರು ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮುಷ್ಟಿ ಆದರೆ ಮುಷ್ಟಿ ಸಮಸ್ಟಿ ಆದರೆ  ಸಮಸ್ಟಿ ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ನೆನೆದರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ  ಮಾಯೆ ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ್ವತಹ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಮಾಯೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಯುಗಾಂತರ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೂ ನಾನು ಭ್ರಮೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಉಳಿದ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಯಿತು.

ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ ಆ ಭ್ರಮೆ ಯಾವುದು ಎಂದರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ನಿಜಮೂರ್ತಿ ಇದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಹೇಳುತ್ತಿರುವ ರಹಸ್ಯ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೇ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಲೀನವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಒಂದು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಲ್ಲಿನಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡಲಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಿಜ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ನಿಜರೂಪ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ನೀನು ಬೇಕು ಎಂದು ವೈಕಂಠನಲ್ಲೂ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ನನಗಾಗಿ ಬಂದ ಭಕ್ತರು ಎಂದು ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೇಡಿಕೆನು ಈಡೇರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ 9620569954 ಈ ರೀತಿಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಏಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆಂದರೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ನಿಜ ಭಕ್ತರು ಯಾರು ಎಂದು ಅವನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ,  ಆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಮುಂದೆ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ಶ್ರೀ ವಾರಿಯ ಮುಂದೆ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ಎಂದು ಮಂಗಳಮೂರ್ತಿ ಹೇಗೆ ನಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಭಕ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವೂ ನಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ, ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀ ವಾರಿಯ ನಾಮದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಲೋಕ ಪ್ರಿಯನಾದ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ನಾವು ನೀವು ಹೇಗೆ ನೆನೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ಪಾಪ ಕರ್ಮದ ಮೂಲಕ ನೆನೆದರೆ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಲ್ಲಿ ನಾನಾಗುತಾನೆ.  ವೈಕುಂಠದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕರುಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ 9620569954ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತು ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಿಂದ ನೇರ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುವುದು ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9620569954 ಮಾರುತಿ ಗುರುಜೀ ಅವರಿಂದ ತುಂಬಾ ಜನರು ಫೋನ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ತೆರಳಿದರು ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಆಗದೆ ಇರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗುರುಜೀ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9620569954 ನೀವು ಈ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟೋ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳನ್ನೂ ನಂಬಿ ನಿರಾಶೆ ಆಗಿದ್ದರು ಕೂಡ ಈ ಕೂಡಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9620569954 ಕೇರಳದ ಪುರಾತನ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ, ನೀವು ನಮ್ಮನು ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಉಚಿತ ಸಲಹೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ದೊರೆಯುವುದು, ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿರಿ 9620569954 ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕರು ಮಾರುತಿ ಗುರುಜೀ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here