ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತದೆ

540

ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿಂದೂ ಗ್ರಂಥವಾದ ಸಾಮುದ್ರಿಕ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಶರೀರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೇ ಮತ್ತು ಅಂಗಗಳ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಾಮುದ್ರಿಕಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶರೀರದ ಅಂಗಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅವರ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿಗಳು ಹೇಳುವ ಪ್ರಕಾರ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಈ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು ಆಗಿದೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೌಕರಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಇವರ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯಬಹುದು ಈ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಭಾಗ್ಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತವೆ.

ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮಚ್ಚೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಭಂದ ಪಟ್ಟ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ ಬನ್ನಿ. ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮಚ್ಚೆಗಳು. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಶುಭ್ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನರ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಹಣೆಯ ಮಚ್ಚೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹುಟ್ಟಿರುವ ಜನರು ಬುದ್ದಿವಂತರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದೆ ಎಂಬುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಯ ಎಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಯಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ನೋಡುವ ಅವಕಾಶ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಣೆಯ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕಂಜೂಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರವಾದ ಧನ ಸಂಪತ್ತು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಕೇವಲ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿ ಹಾಕುತ್ತೀರಿ. ಬದಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಹಣೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗುವುದು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನಸಂಗಾತಿ ಸಿಗುತ್ತಾಳೆ. ಇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಳಜಿ ಕೂಡ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ರೆಪ್ಪೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಶುಭ ಅನ್ನುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾರೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಧನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಕೊರತೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮದುವೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಇವರ ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಹುಬ್ಬಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಮಚ್ಚೆಗಳು. ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆ ಇರುವುದು ತುಂಬಾನೇ ಶುಭ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಬೇಗನೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೂಡಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ರೆಪ್ಪೆ ನಡುವೆ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಇವರು ತುಂಬಾ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮಚ್ಚೆಗಳು. ಇದು ತುಂಬಾನೇ ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಮಹಿಳೆಯರ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆಯೋ ಅವರ ಭಾಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಸಿಗುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಪುರುಷರ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕಿವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಗಳು. ಈ ಜನರು ತುಂಬಾನೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಯುಳ್ಳ ಜನರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥಹ ಜನರ ಬಳಿ ಹಣ ಬರುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತಿರುತ್ತಾರೆ. ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಗಳು. ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ಮಚ್ಚೆಗಳು ಇರುವವರು ತುಂಬಾನೇ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳು ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಇವರಿಗೆ ಭಾಗ್ಯವೂ ಇವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇವರು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚೆಗಳು.

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538446677 ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಕ್ರ ನಿಮಿಷಾಂಬ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಂತೋಷ್ ಗುರೂಜಿ ರವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9538 446677 ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಯಂತ್ರ ಕೂಡ ದೊರೆಯುವುದು ಪಡೆಯಲು ಕರೇ ಮಾಡಿರಿ 9538 446677 ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಎಲ್ಲರಿಗು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಬಾಧೆಗಳು, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನು ಸೇರಲು ಅಥವ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಗುಪ್ತ ಬಾಧೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗೋಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9538446677 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೇ ಇದ್ದರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ತೀರಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಲಹೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ 9538446677 ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here