ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರಿಗೆ ವೀಳ್ಯದಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶನಿ ದೋಷ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ

538

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿರುತ್ತೇವೆ ಹಾಗೇನೆ ಹಲವಾರು ಬಗೆಯ ಸುಗಂಧ ಭರಿತ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸಿರುತ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಆ ಗಿಡಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವ ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ವರೂಪವಾದ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಶನಿದೋಷ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೇನೆ ಈ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೇನೆ ಈ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆಯಿಂದ ಆಂಜೆನೆಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಆಂಜೆನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಬೇಗನೆ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುತ್ತಾನೆ ಹಾಗೇನೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದ ಕಷ್ಟ ದೋಷಗಳು ಇದ್ದರು ಕೂಡ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಂಜೆನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಉಚಿತ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಯಲು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9538 446677 ಸಂತೋಷ್ ಗುರುಗಳು

ಜೊತೆಗೆ ಶನಿದೋಷ ಇರುವವರು ಶನಿಗೆ ಅಧಿ ದೇವತೆಯಾದ ಆಂಜೆನೆಯ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಾಡೇ ಸಾತ್ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ಶನಿ ದೋಷ ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ಶನಿವಾರದ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಆಂಜೆನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಇಟ್ಟು 9 ಸ್ವಚ್ಚವಾದ ಹಾಳಾಗಿರದ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೇನೆ ಸಿಂಧೂರವನ್ನು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಲಸಬೇಕು ಈಗ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಉಂಗುರ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಎಂದು ಈ ಸಿಂಧೂರದಿಂದ ಬರೆಯಬೇಕು ನಂತರ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಆಂಜೆನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಫೋಟೋಗೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಶನಿದೋಷ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಆಂಜೆನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 101 ಅಥವಾ 108 ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಎಂದು ಬರೆದು ಮಾಲೆಮಾಡಿ ಆಂಜೆನೆಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಶನಿ ಕಾಟ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಉಚಿತ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಯಲು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9538 446677 ಸಂತೋಷ್ ಗುರುಗಳು

ಹಾಗೇನೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಕುಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗವಿದ್ದರೆ ನೆಲದ ಮೇಲು ಸಹ ನೀವು ಈ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದೆ ಹಾಗೇನೆ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೂಡ ವಿಳ್ಳೆದೆಲೆ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬೆಳಸಿ ಹಾಗೇನೆ ಈ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಯುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗದೆ ಆಂಜೆನೆಯ ಸ್ವಾಮಿ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಆಂಜೆನೆಯ ಸ್ವಾಮಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಜೊತೆಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯವೂ ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಉಚಿತ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿಯಲು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9538 446677 ಸಂತೋಷ್ ಗುರುಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆದ ನಂತರ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538 446677 ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚಕ್ರ ನಿಮಿಷಾಂಬ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಂತೋಷ್ ಗುರೂಜಿ ರವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9538 446677 ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಯಂತ್ರ ಕೂಡ ದೊರೆಯುವುದು ಪಡೆಯಲು ಕರೇ ಮಾಡಿರಿ 9538 446677 ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಎಲ್ಲರಿಗು ಕೂಡ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಿರುದ್ಯೋಗ ಬಾಧೆಗಳು, ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಅಥವ ನೀವು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನು ಸೇರಲು ಅಥವ ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಗುಪ್ತ ಬಾಧೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗೋಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9538 446677 ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೇ ಇದ್ದರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೇಳಬಹುದು ತೀರಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ಸಲಹೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ 9538 446677 ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here