ದುರದೃಷ್ಟ ಹಾಗೂ ದಟ್ಟ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನು ಬಿಡದೇ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಸಿವೆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ

540

ನಮಸ್ತೇ ಆತ್ಮೀಯ ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ದುರದೃಷ್ಟ ಅನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯನು ಮಾಡಿದ ಪಾಪ ಕರ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೆ ಸಾಯುವವರೆಗೂ ಕಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲು ಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನುವುದು ಕೈ ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ. ದುರದೃಷ್ಟ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇಂದಿನ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ಬನ್ನಿ, ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9538 446677 ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಏನು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೇ, ಹಾಗೆ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು? ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು ಹೇಳಿ ಮಿತ್ರರೇ? ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡದ್ದು ಏನು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ದುಃಖ ಬೇಜಾರು ಆಗುತ್ತದೆ ಆಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ದುರದೃಷ್ಟ ಅನ್ನುವುದು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಚಿಂತೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನವೆ ಬಹಳ ನೊಂದೂಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಧಿಕಾರಿ ಇಂದ ತೊಂದರೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಕಲಹಗಳು ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ

ಅದು ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಹಜವೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಮಿತ್ರರೇ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರವಾಗಲು ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಬರಲು, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ. ಅದು ಏನು ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಸಾಸಿವೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಸಿವೆ ಬದಲು ಆ ಗಿಡದ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಯಂತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲ ದಾರಿದ್ರ್ಯಗಳು ಕಳೆದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಸಾಸುವೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಆ ನೀರಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ನೀವೇ ನಿವಾಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರನ್ನು ನೀವು ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ತದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಯಾರು ತಿಳಿಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೂತು ಹಾಕಬೇಕು. ಅಥವಾ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಈ ತಂತ್ರವನ್ನು ನೀವು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೂರು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾಡಿ. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ 9538 446677 ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಹಾಗೆ ಕಳಚಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಹಾಗೂ ದಟ್ಟ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರವಾಗುವುದಲ್ಲದೇ ಸಾಸಿವೆ ಎಲೆಗಳಿಂದ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವೂ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತದೆ.

ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೂ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೂಡ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕಾರ್ಯಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಲಿ ಚಿಂತೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಿ ನಮಗೆ ಕೆರೆ ಮಾಡಿ ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಒಮ್ಮೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ9538 446677 ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇವತೆ ಆಗಿರುವ ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ನಿಮಿಷಾಂಬ ದೇವಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಸಂತೋಷ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇದೀಗ ಸುಖ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ9538 446677 ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಹುಡುಕಿ ಅದನ್ನ ಪುರಾತನ ವಿದ್ಯೆಗಳಿಂದ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಜನರನ್ನು ನಂಬಿ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಸಂತೋಷ್ ಗುರೂಜಿ ಅವರಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ9538 446677 ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಂಬಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದರು ಸಹ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಗಂಡ ಅಥವ ಹೆಂಡತಿ ಪರ ಪುರುಷ ಅಥವ ಪರ ಸ್ತ್ರೀ ಜೊತೆಗೆ ಗುಪ್ತ ಸಂಭಂಧಗಳು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಸಹ ಬಿಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರೇ ವ್ಯಸನಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ಸಹ ಕರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ 9538 446677 ಸಂತೋಷ್ ಗುರೂಜಿ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here